Ciekawostka 10 z 10

Kto wziął udział w projekcie?

Wszyscy wiemy z lekcji statystyki, że próba musi być dostatecznie duża, aby można było cokolwiek statystycznie na niej zdziałać. W projekcie Nasze Genomy do analiz zakwalifikowały się próbki od prawie 1300 uczestników (zgłosiło się o wiele więcej!) z całego kraju. Jednak ostatecznie analizy będą dotyczyły 1083 próbek z uwagi na występujące pokrewieństwo wśród niektórych zgłaszających się osób.

Wśród przeanalizowanych dotychczas próbek znalazły się genomy od 461 kobiet i 617 mężczyzn. Zdarzały się również sytuacje, w których płeć podawana przez osobę zgłaszającą się do badań była inna, niż płeć biologiczna, genetyczna (przyjmowano genetyczną z uwagi na charakter badania). Średni wiek uczestnika projektu Nasze Genomy to 44,7 lat, przy czym dla kobiet średnia ta wyniosła 46,4, a dla mężczyzn 43,6 lat. Najstarszym uczestnikiem był mężczyzna w wieku 99 lat – trzymamy kciuki za osiągniecie 200, Proszę Pana! :D

Poniższy wykres przedstawiający rozkład płci i wieku badanych dotyczy wstępnych wyników dla 943 już przeanalizowanych genomów.

Nasze Genomy, czyli „The Thousand Polish Genomes Project – a national database of Polish variant allele frequencies”. To wyjątkowe przedsięwzięcie naukowe, którego celem było stworzenie pierwszej bazy wariantów genetycznych Polaków i Polek. Prezentowane wyniki pochodzą właśnie z tego projektu.

P.S. Oczywiście istnieją dane dla mniej obszernych niż WGS analiz z innych populacji, ale ze znacznie większą przebadaną próbą, na przykład w zbiorach 23andMe czy FTDNA. Tutaj jednak skupialiśmy się wyłącznie na danych z projektów całogenomowych. Pamiętajcie, że projekt Nasze Genomy to zabawa dla wielu grup badawczych na całe lata, a prezentowane wyniki to jedynie wierzchołek góry lodowej. Traktujcie to jak zaproszenie do wspólnej zabawy :)