Ciekawostka 2 z 10

Czy Polacy częściej łysieją?

Tutaj kiepska wiadomość, zwłaszcza dla panów. Najprawdopodobniej mamy nieco większe szanse na łysienie typu męskiego niż większość mężczyzn z innych części świata. Wskaźnik MAF (ang. minor allele frequency) dla wariantu genu receptora androgenowego oznaczanego w literaturze jako rs6625163, skorelowanego z występowaniem łysienia typu męskiego, wynosi dla populacji generalnej 62% (GnomAD v3.1.1), jednak w polskiej populacji jest szacowany na 80%. Dość sporo, a to tylko jeden z wielu wariantów mających wpływ na łysienie.

Nasze Genomy, czyli „The Thousand Polish Genomes Project – a national database of Polish variant allele frequencies”. To wyjątkowe przedsięwzięcie naukowe, którego celem było stworzenie pierwszej bazy wariantów genetycznych Polaków i Polek. Prezentowane wyniki pochodzą właśnie z tego projektu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat genetyki łysienia:

P.S. Oczywiście istnieją dane dla mniej obszernych niż WGS analiz z innych populacji, ale ze znacznie większą przebadaną próbą, na przykład w zbiorach 23andMe czy FTDNA. Tutaj jednak skupialiśmy się wyłącznie na danych z projektów całogenomowych. Pamiętajcie, że projekt Nasze Genomy to zabawa dla wielu grup badawczych na całe lata, a prezentowane wyniki to jedynie wierzchołek góry lodowej. Traktujcie to jak zaproszenie do wspólnej zabawy :)

P.S. Obrazek pochodzi z serwisu Freepik.com