Ciekawostka 3 z 10

Czy Polacy są bardzo piegowaci?

Wszystko na to wskazuje. Najprawdopodobniej mamy o wiele większe szanse na piegi niż większość innych populacji. Wskaźnik MAF (ang. minor allele frequency) dla wariantu genu OCA2 oznaczanego w literaturze jako rs4778138, skorelowanego z rzadszym występowaniem piegów, wynosi dla populacji generalnej 31% (GnomAD v3.1.1), jednak w polskiej populacji jest szacowany na zaledwie 16%.

To oczywiście nie jest jedyny wariant, który został skorelowany z występowaniem piegów, jednak jego znaczenie wydaje się być najsilniejsze. Piegi pojawiają się najczęściej u ludzi o jasnej karnacji, o bladej skórze i jasnych lub rudych włosach. Występują przede wszystkim na twarzy, ale mogą pojawiać się również na innych częściach ciała, zwłaszcza tych eksponowanych na słońce. To właśnie promienie słoneczne nasilają kolor oraz występowanie piegów.

Nasze Genomy, czyli „The Thousand Polish Genomes Project – a national database of Polish variant allele frequencies”. To wyjątkowe przedsięwzięcie naukowe, którego celem było stworzenie pierwszej bazy wariantów genetycznych Polaków i Polek. Prezentowane wyniki pochodzą właśnie z tego projektu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat genu i powstawania piegów:

P.S. Oczywiście istniejądane dla mniej obszernych niż WGS analiz z innych populacji, ale ze znaczniewiększą przebadaną próbą, na przykład w zbiorach 23andMe czy FTDNA. Tutajjednak skupialiśmy się wyłącznie na danych z projektów całogenomowych.Pamiętajcie, że projekt Nasze Genomy to zabawa dla wielu grup badawczych nacałe lata, a prezentowane wyniki to jedynie wierzchołek góry lodowej.Traktujcie to jak zaproszenie do wspólnej zabawy :)

P.S. Obrazek pochodzi z serwisu Freepik.com