Warunki udostępniania danych dla niekomercyjnych celów naukowych i diagnostycznych.

 1. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołowskiej 137, posiadający regon: 006472651, NIP 521-292-55-96 oraz MNM Diagnostics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (“MNM Diagnostic”) ul. Macieja Rataja 64, 61-695 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000725712, posiadającą NIP:9721286965, REGON: 36964498700000 oraz kapitał zakładowy 61 250,00 zł (wpłacony w całości) posiadają pełne prawa majątkowe i autorskie do udostępnionej bazy danych.

 2. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie i MNM Diagnostics sp. z
  o.o. udzielają każdej osobie/organizacji/instytucji, która pobrała dane
  Licencji Publicznej Creative Commons w wersji 4.0
  (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl) pod
  warunkiem spełnienia poniższych postanowień:

  1. w każdej publikacji, do powstania której zostały wykorzystane udostępnione przez MNM Diagnostics dane w całości lub w części, zostanie podane źródło pochodzenia danych;

  2. w każdej publikacji, do powstania której zostały wykorzystane udostępnione dane w całości lub w części, zostanie zacytowana publikacja opisująca udostępnione dane;

  3. Państwowy Instytut Medyczny w Warszawie i MNM Diagnostics sp. z o.o. ograniczają prawo dalszego udostępniania bazy danych.

  4. Państwowy Instytut Medyczny w Warszawie i MNM Diagnostics zabraniają wykorzystania danych do celów komercyjnych.

 3. Niespełnienie warunków opisanych w punkcie 2 jest równoznaczne z utratą udzielonej licencji.


  Baza przeznaczona jest tylko do użytku profesjonalnego i jest dostępna do pobrania w postaci pliku w formacie VCF.

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia. Rozpoczęła się jego weryfikacja.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.